Thánh Lễ Truyền Chức Linh Mục Giáo Phận Qui Nhơn

Thứ sáu - 05/01/2018 23:01

Thánh Lễ Truyền Chức Linh Mục Giáo Phận Qui Nhơn

Trong bầu khí tri ân cảm tạ và hân hoan vui mừng Năm Thánh Giáo phận mừng 400 năm loan báo Tin Mừng và mùa Giáng Sinh mừng mầu nhiệm Ngôi Lời nhập thể, hôm nay, vào lúc 05h sáng ngày 04 tháng 01 năm 2018, tại nhà thờ Chính Tòa Qui Nhơn Đức Giám mục Giáo phận đã truyền chức linh mục cho 4 thầy Phó tế:
Luy Lê Ngọc Báu
Phaolô Nguyễn Duy Thanh
Luy Huỳnh Minh Tú
Phaolô Bùi Trọng Vũ
Thánh Lễ Truyền Chức Linh Mục Giáo Phận Qui Nhơn

Cùng đồng tế và hiệp dâng thánh lễ có sự hiện diện của Đức Giám mục Vinh sơn Nguyễn Văn Bản – Giám mục Giáo phận Ban Mê Thuột, cha Tổng Đại diện Qui Nhơn, quý cha Hạt trưởng, quý cha trong và ngoài giáo phận, quý thầy Phó tế niên khóa XI Đại chủng viện Sao Biển, quý chủng sinh, tu sĩ nam nữ, gia đình ân thân nhân các tân chức cùng quý ông bà anh chị em tín hữu gần xa.

Cảm tạ Chúa đã thương ban cho Giáo phận Qui Nhơn có thêm bốn Tân Linh mục. Xin Chúa chúc lành cho các ngài, đặc biệt cho sứ mạng loan báo Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô – Đấng duy nhất cứu chuộc trần gian trong cánh đồng Giáo phận thân yêu chúng con.

Thánh Lễ Truyền Chức Linh Mục Giáo Phận Qui Nhơn - Ảnh minh hoạ 2
 
Thánh Lễ Truyền Chức Linh Mục Giáo Phận Qui Nhơn - Ảnh minh hoạ 3
 
Thánh Lễ Truyền Chức Linh Mục Giáo Phận Qui Nhơn - Ảnh minh hoạ 4
 
Thánh Lễ Truyền Chức Linh Mục Giáo Phận Qui Nhơn - Ảnh minh hoạ 5
 
Thánh Lễ Truyền Chức Linh Mục Giáo Phận Qui Nhơn - Ảnh minh hoạ 6
 

 
Thánh Lễ Truyền Chức Linh Mục Giáo Phận Qui Nhơn - Ảnh minh hoạ 7
 
Thánh Lễ Truyền Chức Linh Mục Giáo Phận Qui Nhơn - Ảnh minh hoạ 8
 
Thánh Lễ Truyền Chức Linh Mục Giáo Phận Qui Nhơn - Ảnh minh hoạ 9
 
Thánh Lễ Truyền Chức Linh Mục Giáo Phận Qui Nhơn - Ảnh minh hoạ 10
 
Thánh Lễ Truyền Chức Linh Mục Giáo Phận Qui Nhơn - Ảnh minh hoạ 11
 
Thánh Lễ Truyền Chức Linh Mục Giáo Phận Qui Nhơn - Ảnh minh hoạ 12
 
Thánh Lễ Truyền Chức Linh Mục Giáo Phận Qui Nhơn - Ảnh minh hoạ 13
 
Thánh Lễ Truyền Chức Linh Mục Giáo Phận Qui Nhơn - Ảnh minh hoạ 14
 
Thánh Lễ Truyền Chức Linh Mục Giáo Phận Qui Nhơn - Ảnh minh hoạ 15
 
Thánh Lễ Truyền Chức Linh Mục Giáo Phận Qui Nhơn - Ảnh minh hoạ 16
 
Thánh Lễ Truyền Chức Linh Mục Giáo Phận Qui Nhơn - Ảnh minh hoạ 17
 
Thánh Lễ Truyền Chức Linh Mục Giáo Phận Qui Nhơn - Ảnh minh hoạ 18
 
Thánh Lễ Truyền Chức Linh Mục Giáo Phận Qui Nhơn - Ảnh minh hoạ 19
 
Thánh Lễ Truyền Chức Linh Mục Giáo Phận Qui Nhơn - Ảnh minh hoạ 20
 
Thánh Lễ Truyền Chức Linh Mục Giáo Phận Qui Nhơn - Ảnh minh hoạ 21
 
Thánh Lễ Truyền Chức Linh Mục Giáo Phận Qui Nhơn - Ảnh minh hoạ 22
 
Thánh Lễ Truyền Chức Linh Mục Giáo Phận Qui Nhơn - Ảnh minh hoạ 23
 
Thánh Lễ Truyền Chức Linh Mục Giáo Phận Qui Nhơn - Ảnh minh hoạ 24
 
Thánh Lễ Truyền Chức Linh Mục Giáo Phận Qui Nhơn - Ảnh minh hoạ 25
 
Thánh Lễ Truyền Chức Linh Mục Giáo Phận Qui Nhơn - Ảnh minh hoạ 26
 
Thánh Lễ Truyền Chức Linh Mục Giáo Phận Qui Nhơn - Ảnh minh hoạ 27
 
Thánh Lễ Truyền Chức Linh Mục Giáo Phận Qui Nhơn - Ảnh minh hoạ 28
 
Thánh Lễ Truyền Chức Linh Mục Giáo Phận Qui Nhơn - Ảnh minh hoạ 29
 
Thánh Lễ Truyền Chức Linh Mục Giáo Phận Qui Nhơn - Ảnh minh hoạ 30
 
Thánh Lễ Truyền Chức Linh Mục Giáo Phận Qui Nhơn - Ảnh minh hoạ 31
 
Thánh Lễ Truyền Chức Linh Mục Giáo Phận Qui Nhơn - Ảnh minh hoạ 32
 
Thánh Lễ Truyền Chức Linh Mục Giáo Phận Qui Nhơn - Ảnh minh hoạ 33
 
Thánh Lễ Truyền Chức Linh Mục Giáo Phận Qui Nhơn - Ảnh minh hoạ 34
 
Thánh Lễ Truyền Chức Linh Mục Giáo Phận Qui Nhơn - Ảnh minh hoạ 35
 
Thánh Lễ Truyền Chức Linh Mục Giáo Phận Qui Nhơn - Ảnh minh hoạ 36
 
Thánh Lễ Truyền Chức Linh Mục Giáo Phận Qui Nhơn - Ảnh minh hoạ 37
 
Thánh Lễ Truyền Chức Linh Mục Giáo Phận Qui Nhơn - Ảnh minh hoạ 38
 
Thánh Lễ Truyền Chức Linh Mục Giáo Phận Qui Nhơn - Ảnh minh hoạ 39
 
Thánh Lễ Truyền Chức Linh Mục Giáo Phận Qui Nhơn - Ảnh minh hoạ 40
 
Thánh Lễ Truyền Chức Linh Mục Giáo Phận Qui Nhơn - Ảnh minh hoạ 41
 
Thánh Lễ Truyền Chức Linh Mục Giáo Phận Qui Nhơn - Ảnh minh hoạ 42
 
Thánh Lễ Truyền Chức Linh Mục Giáo Phận Qui Nhơn - Ảnh minh hoạ 43
 
Thánh Lễ Truyền Chức Linh Mục Giáo Phận Qui Nhơn - Ảnh minh hoạ 44
 
Thánh Lễ Truyền Chức Linh Mục Giáo Phận Qui Nhơn - Ảnh minh hoạ 45
 
Thánh Lễ Truyền Chức Linh Mục Giáo Phận Qui Nhơn - Ảnh minh hoạ 46
 
Thánh Lễ Truyền Chức Linh Mục Giáo Phận Qui Nhơn - Ảnh minh hoạ 47

Thánh Lễ Truyền Chức Linh Mục Giáo Phận Qui Nhơn - Ảnh minh hoạ 48 

Thánh Lễ Truyền Chức Linh Mục Giáo Phận Qui Nhơn - Ảnh minh hoạ 49
 
Thánh Lễ Truyền Chức Linh Mục Giáo Phận Qui Nhơn - Ảnh minh hoạ 50
 
Thánh Lễ Truyền Chức Linh Mục Giáo Phận Qui Nhơn - Ảnh minh hoạ 51
 
Thánh Lễ Truyền Chức Linh Mục Giáo Phận Qui Nhơn - Ảnh minh hoạ 52
 
Thánh Lễ Truyền Chức Linh Mục Giáo Phận Qui Nhơn - Ảnh minh hoạ 53
 
Thánh Lễ Truyền Chức Linh Mục Giáo Phận Qui Nhơn - Ảnh minh hoạ 54
 
Thánh Lễ Truyền Chức Linh Mục Giáo Phận Qui Nhơn - Ảnh minh hoạ 55
 
Thánh Lễ Truyền Chức Linh Mục Giáo Phận Qui Nhơn - Ảnh minh hoạ 56
 
Thánh Lễ Truyền Chức Linh Mục Giáo Phận Qui Nhơn - Ảnh minh hoạ 57
 
Thánh Lễ Truyền Chức Linh Mục Giáo Phận Qui Nhơn - Ảnh minh hoạ 58
 
Thánh Lễ Truyền Chức Linh Mục Giáo Phận Qui Nhơn - Ảnh minh hoạ 59
 
Thánh Lễ Truyền Chức Linh Mục Giáo Phận Qui Nhơn - Ảnh minh hoạ 60
 
Thánh Lễ Truyền Chức Linh Mục Giáo Phận Qui Nhơn - Ảnh minh hoạ 61
 
Thánh Lễ Truyền Chức Linh Mục Giáo Phận Qui Nhơn - Ảnh minh hoạ 62
 
Thánh Lễ Truyền Chức Linh Mục Giáo Phận Qui Nhơn - Ảnh minh hoạ 63
 
Thánh Lễ Truyền Chức Linh Mục Giáo Phận Qui Nhơn - Ảnh minh hoạ 64
 
Thánh Lễ Truyền Chức Linh Mục Giáo Phận Qui Nhơn - Ảnh minh hoạ 65
 
Thánh Lễ Truyền Chức Linh Mục Giáo Phận Qui Nhơn - Ảnh minh hoạ 66
 
Thánh Lễ Truyền Chức Linh Mục Giáo Phận Qui Nhơn - Ảnh minh hoạ 67
 
Thánh Lễ Truyền Chức Linh Mục Giáo Phận Qui Nhơn - Ảnh minh hoạ 68
 
Thánh Lễ Truyền Chức Linh Mục Giáo Phận Qui Nhơn - Ảnh minh hoạ 69
 
Thánh Lễ Truyền Chức Linh Mục Giáo Phận Qui Nhơn - Ảnh minh hoạ 70
 
Thánh Lễ Truyền Chức Linh Mục Giáo Phận Qui Nhơn - Ảnh minh hoạ 71
 
Thánh Lễ Truyền Chức Linh Mục Giáo Phận Qui Nhơn - Ảnh minh hoạ 72
 
Thánh Lễ Truyền Chức Linh Mục Giáo Phận Qui Nhơn - Ảnh minh hoạ 73
 
Thánh Lễ Truyền Chức Linh Mục Giáo Phận Qui Nhơn - Ảnh minh hoạ 74
 
Thánh Lễ Truyền Chức Linh Mục Giáo Phận Qui Nhơn - Ảnh minh hoạ 75
 
Thánh Lễ Truyền Chức Linh Mục Giáo Phận Qui Nhơn - Ảnh minh hoạ 76
 
Thánh Lễ Truyền Chức Linh Mục Giáo Phận Qui Nhơn - Ảnh minh hoạ 77
 
Thánh Lễ Truyền Chức Linh Mục Giáo Phận Qui Nhơn - Ảnh minh hoạ 78
 
Thánh Lễ Truyền Chức Linh Mục Giáo Phận Qui Nhơn - Ảnh minh hoạ 79
 
Thánh Lễ Truyền Chức Linh Mục Giáo Phận Qui Nhơn - Ảnh minh hoạ 80
 
Thánh Lễ Truyền Chức Linh Mục Giáo Phận Qui Nhơn - Ảnh minh hoạ 81
 
Thánh Lễ Truyền Chức Linh Mục Giáo Phận Qui Nhơn - Ảnh minh hoạ 82
 
Thánh Lễ Truyền Chức Linh Mục Giáo Phận Qui Nhơn - Ảnh minh hoạ 83
 
Thánh Lễ Truyền Chức Linh Mục Giáo Phận Qui Nhơn - Ảnh minh hoạ 84
 
Thánh Lễ Truyền Chức Linh Mục Giáo Phận Qui Nhơn - Ảnh minh hoạ 85
 
Thánh Lễ Truyền Chức Linh Mục Giáo Phận Qui Nhơn - Ảnh minh hoạ 86
 
Thánh Lễ Truyền Chức Linh Mục Giáo Phận Qui Nhơn - Ảnh minh hoạ 87
 
Thánh Lễ Truyền Chức Linh Mục Giáo Phận Qui Nhơn - Ảnh minh hoạ 88
 
Thánh Lễ Truyền Chức Linh Mục Giáo Phận Qui Nhơn - Ảnh minh hoạ 89
 
Thánh Lễ Truyền Chức Linh Mục Giáo Phận Qui Nhơn - Ảnh minh hoạ 90
 
Thánh Lễ Truyền Chức Linh Mục Giáo Phận Qui Nhơn - Ảnh minh hoạ 91
 
Thánh Lễ Truyền Chức Linh Mục Giáo Phận Qui Nhơn - Ảnh minh hoạ 92
 
Thánh Lễ Truyền Chức Linh Mục Giáo Phận Qui Nhơn - Ảnh minh hoạ 93
 
Thánh Lễ Truyền Chức Linh Mục Giáo Phận Qui Nhơn - Ảnh minh hoạ 94
 
Thánh Lễ Truyền Chức Linh Mục Giáo Phận Qui Nhơn - Ảnh minh hoạ 95
 
Thánh Lễ Truyền Chức Linh Mục Giáo Phận Qui Nhơn - Ảnh minh hoạ 96
 
Thánh Lễ Truyền Chức Linh Mục Giáo Phận Qui Nhơn - Ảnh minh hoạ 97
 
Thánh Lễ Truyền Chức Linh Mục Giáo Phận Qui Nhơn - Ảnh minh hoạ 98
 
Thánh Lễ Truyền Chức Linh Mục Giáo Phận Qui Nhơn - Ảnh minh hoạ 99
 
Thánh Lễ Truyền Chức Linh Mục Giáo Phận Qui Nhơn - Ảnh minh hoạ 100
 
Thánh Lễ Truyền Chức Linh Mục Giáo Phận Qui Nhơn - Ảnh minh hoạ 101
 
Thánh Lễ Truyền Chức Linh Mục Giáo Phận Qui Nhơn - Ảnh minh hoạ 102
 
Thánh Lễ Truyền Chức Linh Mục Giáo Phận Qui Nhơn - Ảnh minh hoạ 103
 
Thánh Lễ Truyền Chức Linh Mục Giáo Phận Qui Nhơn - Ảnh minh hoạ 104
 
Thánh Lễ Truyền Chức Linh Mục Giáo Phận Qui Nhơn - Ảnh minh hoạ 105
 
Thánh Lễ Truyền Chức Linh Mục Giáo Phận Qui Nhơn - Ảnh minh hoạ 106
 
Thánh Lễ Truyền Chức Linh Mục Giáo Phận Qui Nhơn - Ảnh minh hoạ 107
 
Thánh Lễ Truyền Chức Linh Mục Giáo Phận Qui Nhơn - Ảnh minh hoạ 108
 
Thánh Lễ Truyền Chức Linh Mục Giáo Phận Qui Nhơn - Ảnh minh hoạ 109
 
Thánh Lễ Truyền Chức Linh Mục Giáo Phận Qui Nhơn - Ảnh minh hoạ 110
 
Thánh Lễ Truyền Chức Linh Mục Giáo Phận Qui Nhơn - Ảnh minh hoạ 111
 
Thánh Lễ Truyền Chức Linh Mục Giáo Phận Qui Nhơn - Ảnh minh hoạ 112
 
Thánh Lễ Truyền Chức Linh Mục Giáo Phận Qui Nhơn - Ảnh minh hoạ 113
 
Thánh Lễ Truyền Chức Linh Mục Giáo Phận Qui Nhơn - Ảnh minh hoạ 114
 
Thánh Lễ Truyền Chức Linh Mục Giáo Phận Qui Nhơn - Ảnh minh hoạ 115
 
Thánh Lễ Truyền Chức Linh Mục Giáo Phận Qui Nhơn - Ảnh minh hoạ 116
 
Thánh Lễ Truyền Chức Linh Mục Giáo Phận Qui Nhơn - Ảnh minh hoạ 117
 
Thánh Lễ Truyền Chức Linh Mục Giáo Phận Qui Nhơn - Ảnh minh hoạ 118
 
Thánh Lễ Truyền Chức Linh Mục Giáo Phận Qui Nhơn - Ảnh minh hoạ 119
 
Thánh Lễ Truyền Chức Linh Mục Giáo Phận Qui Nhơn - Ảnh minh hoạ 120
 
Thánh Lễ Truyền Chức Linh Mục Giáo Phận Qui Nhơn - Ảnh minh hoạ 121
 
Thánh Lễ Truyền Chức Linh Mục Giáo Phận Qui Nhơn - Ảnh minh hoạ 122
 
Thánh Lễ Truyền Chức Linh Mục Giáo Phận Qui Nhơn - Ảnh minh hoạ 123
 
Thánh Lễ Truyền Chức Linh Mục Giáo Phận Qui Nhơn - Ảnh minh hoạ 124
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Ơn kinh ngạc khi gặp Chúa
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây